Latvia

Glūdas pagastā manīti vilki; meža dienests sazinājies ar medniekiem, lai izvērtētu situāciju

Skaties

Ziņas / Skaties 5 Views comments

Kā jau vēstīts, Jelgavas novada Vilces pagastā konstatēti vilku uzbrukumi mājdzīvniekiem.

Informācija par vilku uzbrukumiem Vilces pagastā saņemta 2. janvārī. Vairākās viensētās saplosīti suņi. Šobrīd ir informācija par četriem gadījumiem. Par vilku klātbūtni liecina sniegā atstātās pēdas.

VMD 2024. gada janvāra sākumā izsniedzis viena vilka medību atļauju ar mērķi nomedīt konkrēto indivīdu, kas Vilces pagastā uzbrucis mājdzīvniekiem. Medību atļaujas darbības zona ir Jelgavas novada, Vilces pagasta konkrētā teritorija. Lēmums tika pieņemts, lai pārtrauktu vilku uzbrukumus mājdzīvniekiem un nodrošinātu sabiedrības drošību.

Saskaņā ar Medību noteikumu 7. punktu zīdītāju medīšana ārpus noteiktajiem medību termiņiem pieļaujama, ja tas nepieciešams postījumu novēršanai, kā arī sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai. Vilks Latvijā ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos un noteiktās teritorijās.

Pēdējos gados vilki Latvijā cilvēkiem nav uzbrukuši. Pašvaldība aicina iedzīvotājus tāpat būt uzmanīgiem, sargāt savus mājdzīvniekus, neturēt suņus pie ķēdes. Ja sunim nav iespējas aizbēgt un patverties vietā, kur vilks netiek klāt, tas var kļūt par vieglu medījumu plēsējam.

Ja ir redzami vilki, to pēdas, pašvaldība lūdz tās fiksēt, saglabāt un nodot tuvākajam medību kolektīvam, VMD vai pašvaldībai. Pašvaldība arī aicina Jelgavas novada medību kolektīvus būt aktīviem, lai problēmsituācijas risinātu sadarbībā.

Comments