Latvia

Piedrujas un Pildas ielas krustojumā Rīgā mainīta satiksmes organizācija

Apollo

Ziņas / Apollo 7 Views comments

Piedrujas ielā, braucot virzienā no Slāvu rotācijas apļa, turpmāk būs aizliegts apgriezties braukšanai pretējā virzienā.

Savukārt Pildas ielā, virzienā no Nīcgales ielas, satiksmes organizācija mainīta braukšanas joslās. No labās malējās braukšanas joslas atļauts braukt taisni un nogriezties pa labi, bet no kreisās braukšanas joslas atļauts tikai kreisais pagrieziens.

Comments