Latvia

Virkne izglītības nozares profesionāļu atklātā vēstulē pauž atbalstu skolu tīkla reformai

TV.NET

Ziņas / TV.NET 5 Views comments

Skolu tīkla reformas kontekstā jau ir identificēti dažādi riski un jautājumi, kuru risināšana ir fundamentāli svarīga reformas sekmīgai īstenošanai. Pašvaldībām ir jāsakārto transporta un ceļu infrastruktūra, lai skolēniem būtu iespēja nokļūt uz skolu tālāk no savas dzīvesvietas; lielākās skolās var būt augstāks mobinga un emocionālās vardarbības risks; ne visās skolās skolotājiem ir pietiekamas zināšanas un prasmes, kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir dažāda veida mācīšanās grūtības; pašvaldībām ļoti mazu skolu skolotājiem ir jāpalīdz atrast darba iespējas citās izglītības iestādēs. Visi šie un daudzi citi ar reformas īstenošanu saistītie izaicinājumi būs aktuāli un risināmi, taču tie nevar būt iemesls, lai vilcinātu reformas īstenošanu un pakļautu izglītības sistēmu turpmākai stagnācijai.

Aicinājums uz rīcību

Aicinām Latvijas Republikas Saeimu, Ministru kabinetu, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību iesaistīties skolu tīkla reformas īstenošanā skolēnu nākotnes vārdā, darīt to pēc būtības un neatlikt uz vēlāku laiku.

Vienlaikus aicinām attīstīt valsts, pašvaldību un skolu partnerības modeli, kopīgi izstrādājot un īstenojot rīcības plānu identificēto risku novēršanai un kvalitatīvas, mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības iespējošanai ikvienam skolēnam Latvijā.

Atbalsta grupa*

Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors

Kārlis Kravis, Iecavas vidusskolas direktors

Inta Ozola, Jaunciema pamatskolas direktore

Gunta Lāce, Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore

Pāvels Pestovs, Rīgas 72. vidusskolas direktors

Oskars Brikšis, Privātās pamatskolas DOMDARIS direktora vietnieks

Sanita Ungura, Augšlīgatnes Jaunās sākumsskolas direktore

Ija Brammane, Cēsu 2. pamatskolas direktore

Raivis Pauls, Carnikavas pamatskolas direktors

Jānis Šķesteris, Iecavas vidusskolas direktora vietnieks

Evija Pumpuriņa, bij. Raunas pamatskolas direktore

Edīte Sarva, Limbažu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe

* Atbalsta grupu šobrīd veido izglītības profesionāļi, kuri personīgi ir piedalījušies vēstules satura radīšanā vai kuri ir iepazīstināti ar tās saturu un pauduši atbalstu, pirms vēstules nosūtīšanas atbildīgajām institūcijām un izplatīšanas publiskajā telpā.

Comments